• Głównym celem projektu była promocja polsko-niemieckich obszarów Natura 2000 na terenie gmin Letschin i Pszczew.

      W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów szkół związane z obszarami Natura 2000. Zostały wykonane: tablice turystyczne, folder i mapa turystyczna, gadżety promocyjne i strona Internetowa. Rajd rowerowy był podsumowaniem projektu. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia - Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).


      Więcej informacji o projekcie na www.e-natura2000.info

  • Aktualności

 

Home